Merenkurkun saaristo – Fäliskäret, Rönnskären

Fäliskäret on avomeren laidalla, Rönnskärin saariryhmään kuuluva pienehkö – noin kilometrin pituinen ja vajaa 400 metriä leveä saari. Saarella oleva puinen kellotapulia muistuttava 22 metriä korkea tunnusmajakka on Suomen vanhin puinen merimerkki.

Merenkurkun saaristo – Muinaisjäännökset

Ihmisen toiminta saaristossa liittyy läheisesti kalastukseen, hylkeenpyyntiin ja merenkulkuun. Karu saaristomme, jossa on hyvin kivikkoista ja paikka paikoin suhteellisen niukkakasvista maastoa, luo muinaisjäännöksille aivan erityislaatuiset olot, ja lisäksi ympäristö on saaristossa maankohoamisen takia hyvin nuorta.

Bodvattnet luontopolku 4,2 km

Reitin varrella on Björkön kylän entinen kalasatama, Bodback, joka on nykyään museoalue monine venevajoineen ja -valkamineen. Rantaniittyjä hoitaa kesällä laiduntava ylämaankarja. Reitin varrella on Saltkaret-näkötorni, josta aukeavat upeat näköalat.

Björkö-Panike vaellusreitti 12,5 km

Kulje maankohoamisrannoilla, ohita umpeen kasvavia merenlahtia, ylitä salmia ja samoile laidunkäytössä olevien koivikoiden läpi. Reitin alussa 23 metriä korkea näkötorni, Saltkaret, josta aukeavat upeat näköalat Merenkurkun maailmanperintöalueelle.

Pohjanlahden fladojen matalakuvaukset, syvyys- ja kasvillisuuskartoitukset

Tämän vuoden 2013 julkaisun tarkoituksena oli arvioida vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman mukaisten maastomenetelmien, ilmakuvausten ja kaikuluotaukseen perustuvien syvyyskartoitusten yhdistelmien soveltuvuutta fladojen tutkimuksessa. Tietoa fladoista tarvitaan, jotta näiden luontotyyppien suojelutaso saadaan turvattua.

Pohjoisen Merenkurkun saaristolinnusto

Selvitys perustuu laskentoihin vuosina 1988-1998. Pohjoisessa Merenkurkussa pesivät runsaina pilkkasiipi, tukkasotka, tukkakoskelo ja isokoskelo. Haahkakanta on varsin niukka. Uusia tulokkaita pesimälinnustossa olivat kyhmyjoutsen, kanadanhanhi ja pikkulokki. Tutkimusjakson aikana pesimälinnustosta puolestaan katosi lapasotka. Ainakin joinakin vuosina pesimälajistoon kuuluvat alli, mustalintu, riekko…