Pohjanlahden fladojen matalakuvaukset, syvyys- ja kasvillisuuskartoitukset


Tämän vuoden 2013 julkaisun tarkoituksena oli arvioida vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman mukaisten maastomenetelmien, ilmakuvausten ja kaikuluotaukseen perustuvien syvyyskartoitusten yhdistelmien soveltuvuutta fladojen tutkimuksessa. Tietoa fladoista tarvitaan, jotta näiden luontotyyppien suojelutaso saadaan turvattua.

  • Kirjailija: Yli-Renko, Maria (toim.)
  • Part of Work: Varsinais-Suomen ELY-keskus, raportteja 9/2013
  • Julkaisija/kustantamo: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Julkaisuvuosi: 2013
  • ISBN: 978-952-257-726-9 (PDF)
  • Löydät tiedoston täältä.