Hallinto

Kuka huolehtii maailmanperinnöstä? Valtion päävastuulla on suojella ja hoitaa maailmanperintökohdetta, koska valtio on allekirjoittanut maailmanperintösopimuksen sekä maailmanperintöhakemuksen. Ruotsissa ja Suomessa alueellisilla tai kansallisilla viranomaisilla on käytännön hoitovastuu. Meidän maailmanperintöämme hoitaa Västernorrlandin lääninhallitus Korkearannikolla ja Metsähallituksen luontopalvelut Merenkurkun saaristossa.

Korkearannikon hallinto

Korkearannikolla maailmanperintöä hoitaa hallinnoi hallintoneuvos. Hallintoneuvokseen kuuluu edustajia Lääninhallituksesta sekä poliitikkoja ja virkamiehiä Kramforsin ja Örnsköldvikin kunnista. Löydät Korkearannikon viimeisimmän hallintasuunnitelman täältä ruotsiksi. Suunnitelma on voimassa 2017-2020.

Merenkurkun saariston hallinto

Merenkurkun saaristolla on neuvottelukunta, johon kuuluu paikallisia viranomaisia, kuntia ja sidosryhmiä. Neuvottelukunta on tehnyt Merenkurkun saaristolle hallinto- ja kehityssuunnitelman, jonka pohjalta neuvottelukunta tuottaa toimenpideohjelman Merenkurkun saaristolle joka toinen vuosi.

Maailmanperintökohteen yhteinen hallinto

Maailmanperintökohteella on myös yhteinen ja rajat ylittävä yhteistyöryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyöryhmässä on paikallisia poliitikkoja, virkamiehiä ja viranomaisia sekä Ruotsista että Suomesta. Yhteistyöryhmä keskittyy yhteiseen maailmanperintökohteeseen vaikuttaviin asioihin sekä yhteiseen hallintoon. Joka kuudes tai seitsemäs vuosi yhteistyöryhmä kirjoittaa raportin Unescolle. Raportissa kerrotaan maailmanperintökohteen nykytilasta, suojelusta ja uhista. Unesco voi tarvittaessa pyytää raportin myös maailmanperintökohteen suojelutoimenpiteistä, jotka auttavat ymmärtämään kohteen mahdollisia uhkia paremmin.

Jos olet sitä mieltä, että maailmanperintökohdettamme uhkaa jokin, josta me emme ole tietoisia, ota yhteyttä maailmanperintökoordinaattoreihin.