Lystra-hanke rakastaa maailmanperintöä

Valtioiden rajat ylittävässä EU-rahoitteisessa Interreg Botnia-Atlantica hankkeessa nimeltä Lystra Suomi ja Ruotsi hankekumppaneineen yhdistävät voimansa yhteisen maailmanperintöalueen kehittämiseksi 1.1.2018—31.12.2020. 

Hankkeessa panostetaan opastussuunnitteluun, päivitettyyn asiantuntijatietoon alueen geologiasta, moderneihin digitaalisiin ratkaisuihin sekä alueesta kertovien julkaisujen ja materiaalien kokoamiseen.Käytännössä hankkeessa tuotetaan esimerkiksi opastussuunnitelma, geologisia animaatioita sekä tämä yhteinen verkkoportaali, joka tulee sisältämään interaktiivisen maailmanperintökartan ja tietopankin alueesta kertovista julkaisuista.

Kaiken edellä luetellun avulla vahvistetaan kuvaa yhteisestä ja maailmanlaajuisesti uniikista maailmanperintöalueesta sekä tuodaan maailmanperintö lähelle niin alueen asukkaita kuin alueella vierailevia ja työskenteleviä.

Lystra tekee yhteisestä maailmanperinnöstä näkyvämpää

Katso video, tutustu Lystraan ja nauti Korkearannikon upeista maisemista! Videon on tuottanut Centrum Balticum vuonna 2019 viestintähankkeessa “Cohesion through EUSBSR”, joka esittelee Itämeren alueen EU-rahoitteisia hankkeita. 

Lystran budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 1,38 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen ohella hankkeen oheisrahoittajina toimivat Suomessa Pohjanmaan liitto, Merenkurkun maailmanperintö ry ja Visit Vaasa. Ruotsissa oheisrahoittajia ovat Naturvårdsverket sekä Örnsköldsvikin ja Kramforsin kunnat.

Lystra haluaa tehdä hyvää

Lystra-hankkeessa halutaan ottaa osaksi arkityötä niin kutsutut horisontaaliset kriteerit: kestävä kehitys, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjinnän torjuminen sekä tasa-arvo naisten ja miesten välillä. Lue lisää Lystran horisontaalisten kriteerien suunnitelmasta:

Horisontaaliset kriteerit suunnitelma

Tutustu Lystran hankekumppaneihin

Katso videot ja tutustu Lystran hankekumppaneihin!

Lystra-hankkeen johtava tuensaaja on Metsähallitus, ja muita tuensaajia ovat Västernorrlandin lääninhallitus Ruotsissa, Ruotsin geologinen tutkimuslaitos SGU, Geologian tutkimuskeskus GTK, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI ja Vaasan kaupungin pääkirjasto.