Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen kävijätutkimus 2017

Tämän kävijätutkimuksen mukaan kävijät olivat selvästi tyytyväisempiä luontokohteiden palveluihin ja rakenteisiin ja käyntiinsä maailmanperintöalueella kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2009. Runsas kehitysehdotusten määrä kuitenkin motivoi jatkamaan alueen palveluiden parantamista entisestään.

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelma 2011

Tämä luontomatkailusuunnitelma toteuttaa Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen visiota vuoteen 2020 sellaisena kuin se on määritelty Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelmassa (Metsähallitus 2009): ”Merenkurkun saaristo on geologisten ja maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja…

Kivinen, karu ja koruton: Merenkurkun kalastuspaikat – rakennusperinnön hoito

Diplomityö rajautuu kalastuspaikkojen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun, eli kalastuksen luoman kulttuuriympäristön syntyyn, rakennustraditioon ja sen muuttumiseen. Inventointi ja korjausohjeisto muodostavat kokonaisuuden, jonka on tarkoitus palvella Merenkurkun kalastuspaikkojen historiasta, rakennusperinteestä ja hoidosta kiinnostuneita. Tekstit suomeksi ja ruotsiksi.

Rannikon pienvenesatamien kartoitus ja maisemallinen tarkastelu

Tässä tarkastelussa käsiteltäviä rantarakentamisen keskeisimpiä muotoja ovat rantojen pientalorakentaminen ja pienvenesatamat, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Matala rannikko, maankohoaminen ja rantarakentaminen yhdessä tuottavat jatkuvan tarpeen rannan muokkaukselle ja ruoppaustöille.