Kivinen, karu ja koruton: Merenkurkun kalastuspaikat – rakennusperinnön hoito

Diplomityö rajautuu kalastuspaikkojen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun, eli kalastuksen luoman kulttuuriympäristön syntyyn, rakennustraditioon ja sen muuttumiseen. Inventointi ja korjausohjeisto muodostavat kokonaisuuden, jonka on tarkoitus palvella Merenkurkun kalastuspaikkojen historiasta, rakennusperinteestä ja hoidosta kiinnostuneita. Tekstit suomeksi ja ruotsiksi.

Rannikon pienvenesatamien kartoitus ja maisemallinen tarkastelu

Tässä tarkastelussa käsiteltäviä rantarakentamisen keskeisimpiä muotoja ovat rantojen pientalorakentaminen ja pienvenesatamat, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Matala rannikko, maankohoaminen ja rantarakentaminen yhdessä tuottavat jatkuvan tarpeen rannan muokkaukselle ja ruoppaustöille.

Merenkurkun luontopolkujen geologinen kartoitus

Mielenkiintoisia geologisten kohteiden kartoitus Metsähallituksen hallinnoimien luontopolkujen varsilta Merenkurkussa. Työn tulokset toimivat mahdollisena lähdemateriaalina opastetauluihin ja geolunotohankkeisiin, jotka tekevät tunnetuksi geologisia ilmiöitä, muodostumia ja käsitteistöä Merenkurkun saariston maailmanperintöalueella.