Rannikon pienvenesatamien kartoitus ja maisemallinen tarkastelu


Tässä tarkastelussa käsiteltäviä rantarakentamisen keskeisimpiä muotoja ovat rantojen pientalorakentaminen ja pienvenesatamat, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Matala rannikko, maankohoaminen ja rantarakentaminen yhdessä tuottavat jatkuvan tarpeen rannan muokkaukselle ja ruoppaustöille.

  • Kirjailija: Hakala, Veera
  • Part of Work: Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2007
  • Julkaisija/kustantamo: Länsi-Suomen Ympäristökeskus
  • Julkaisuvuosi: 2007
  • ISBN: 952-978-952-11-2632-1
  • Löydät raportin täältä.