Havsörn i Västernorrland

Havsörnen är som långlivad toppkonsument starkt exponerad för kemiska föroreningar och således en god indikator på hur miljön mår. Vuxna och könsmogna havsörnar är i huvudsak stationära under året och därmed representativa för regional miljöbelastning. Inventering och övervakning av länets…

Glanstagel – en sällsynt istidsrelik vid Höga Kusten

Ångermanlandskusten med sina djupa, skyddade dalar och exponerade toppar hyser en rik lavflora med både västliga, oceaniska arter som jättelav och nordliga som berglav. Glanstagel är en annan nordlig art some man tror funnits kvar vid Höga Kusten ända sedan…

Kustfågelinventering BSPA Höga Kusten Juni 2013

Rapporten visar uppföljningen av indikatorn kustfågel, inventerat enligt den rutt som togs fram av Temagrupp Naturvård till förvaltningsplanen för BSPA Höga Kusten. Att vara BSPA-område innebär att man ingår i ett internationellt nätverk av värdefulla marina områden i Östersjön och…

Viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken

I denna rapport från 2018 presenteras en kartläggning över viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottenviken. Målet var att reda ut vilka områden som anses viktiga för fiskare och säljägare och samtidigt kartlägga behovet för användning och utveckling av…