Merenkurkun saaristo – Valassaaret

Maisemaa leimaavat jääkauden vetäytymisen muovaamat kivikkoiset ja lohkareiset moreenit. Karujen moreenimuodostelmien kasvillisuus on lähinnä nummimaista, mutta monipuolista. Sitä kirjavoivat erilaiset suopainanteet, rantaniityt, koivikot, katajikot, rantalepikot, ja yksittäiset isot kuuset. Suojaisat lahdet ovat yleensä melko matalia.

Merenkurkun saaristo – Svedjehamn ja Bodvattnet

Svedjehamn on kalasatama, jonka maisemaa hallitsevat De Geer -moreenimuodostumat. Alueen monimuotoinen luonto muuttuu jatkuvasti maankohoamisen seurauksena, muodostaen runsaasti erilaisia kosteikkoja, kuten fladoja ja kluuvijärviä. Alueella on myös Saltkaret-näkötorni ja Bodvattnetin luontopolku.

Merenkurkun saaristo – Sommarön linnake

Sommarössä on monimuotoisia metsiä ja rantoja. Alue on toiminut vuosina 1940-2000 puolustusvoimien varikkona ja rannikkotykistölinnakkeena. Alueella on luontopolku, laavu, nuotiopaikka sekä hyvä luonnonuimaranta.

Merenkurkun saaristo – Hylkeen liha, rasva, traani ja nahka

Muuhun keskiajan lopussa käytettyyn ravintoon verrattuna hylkeenliha oli erittäin energiapitoista, mikä oli ihmisen lämpötalouden kannalta tärkeää kylmässä ilmastossa. Hylkeenlihaa on käytetty myös lääkinnällisiin tarkoituksiin, ja eläimen nahka ja rasva otettiin talteen eri tarkoituksiin.

Merenkurkun saaristo – Hylkeenpyynti

Hylkeenpyynti on ollut Merenkurkun saaristoväestölle historiallisesti hyvin tärkeä elinkeino. Kun Pohjanlahden rannikot asutettiin, hylkeenpyynti ja kalastus olivat ensimmäisille pysyville asukkaille elämän edellytys.

Merenkurkun saaristo – Moikipää

Moikipää eli Molpehällorna koostuu kolmesta matalasta yhteen kasvaneesta saaresta. Saarella on noin kilometrin pituinen monipuolinen luontopolku, joka kulkee lehtimetsien, ruovikoiden ja umpeen kasvavien merenlahtien lomassa.

Merenkurkun saaristo – Mikkelinsaaret

Alueella voi nähdä mm. lukuisia muinaisjäännöksiä, kuten jatulintarhoja, kompassiruusuja sekä pyyntileirien ja satamien jäänteitä.  Mikkelinsaaret kuuluvat Merenkurkun maailmanperintöalueeseen ja sinne järjestetäänkin kesäaikaan runsaasti risteilyjä.

Merenkurkun saaristo – Metsästys

Metsästys on ollut tärkeä lisäravinnon hankkimiskeino saaristossa, ja metsästystä onkin harjoitettu etupäässä lihan takia. Vesilintujen pyynti oli hylkeenpyynnin jälkeen merkittävä keino saada tuoretta lihaa saaristolaiskodin pöytään.