Interpretaatiosuunnitelma Korkearannikolle ja Merenkurkun saaristolle

Jääkaudesta ja maankohoamisesta viestiminen Suunnitelma kertoo maailmanperintökohteen interpretaation pääteemasta ja alateemoista, kohderyhmistä sekä siitä miten ja missä opastusta voidaan kehittää. Metsähallitus ja Lääninhallitus ovat luoneet suunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Yhteinen maailmanperintömme

Esite on hallinto- ja kehityssuunnitelman lyhennetty versio, jossa on keskitytty maailmanperintöalueen ja sen lähistön asukkaiden kannalta keskeisimpiin seikkoihin. Toivomme pystyvämme näin välittämään sinulle tärkeimmät tiedot yhteisestä maailmanperinnöstämme ja samalla herättämään uteliaisuutesi. Löydät tästä julkaisusta myös vastauksia mieltäsi mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin.

Sommarö luontopolku

Kartta Sommarön luontopolusta. Vuosina 1940-2000 alueella toimivat puolustusvoimien varikko ja rannikkotykistölinnake. Puolustusvoimien jäljiltä alueella on tie- ja polkuverkosto, useita purettujen rakennusten pohjia, laituri, tykkien alustoja ja ammuskellareita. Rannikkotykistölinnakkeen muistoksi on pystytetty muistomerkki. Pidemmän reitin varrella on geologisesti mielenkiintoinen hiidenkirnu ja…

Rakkaudesta lajiin – Kapearakkolevä

Michael Haldín avaa silmämme pikkuhaurun valtakunnan kauneudelle ja tavoille tutkia merenpohjaa. Nyt sukellamme Itämeren pinnan alle! Tiedätkös, että kapearakkolevällä on yhtä tärkeä rooli merenpohjassa kuin kuusella on kuusimetsässä?    

Merenkurkun saaristo – Maailmanperintöalue

Merenkurkun jatkuvasti kohoava kivikkoinen saaristo on Suomen ainoa luonnonperintökohde Unescon maailmanperintöluettelossa. Kivien valtakunnan voi kokea vaeltamalla pitkin luontopolkuja, melomalla, veneilemällä, kalastaen, lintuja tarkkailemalla, keräten marjoja ja sieniä tai osallistumalla opastetuille retkille. Esitteessä on alueen kartta.

Merenkurkun saaristo – Västra Norrskär

Saarella on vuonna 1846 tiilistä ja kivistä rakennettu 21 metriä korkea majakka. Saari on ympäristöltään ja linnustoltaan varsin monipuolinen. Pienissä lampareissa uiskentelee kesäisin vesilintu- ja lokkipoikueita.

Merenkurkun saaristo – Valassaaret

Maisemaa leimaavat jääkauden vetäytymisen muovaamat kivikkoiset ja lohkareiset moreenit. Karujen moreenimuodostelmien kasvillisuus on lähinnä nummimaista, mutta monipuolista. Sitä kirjavoivat erilaiset suopainanteet, rantaniityt, koivikot, katajikot, rantalepikot, ja yksittäiset isot kuuset. Suojaisat lahdet ovat yleensä melko matalia.

Merenkurkun saaristo – Svedjehamn ja Bodvattnet

Svedjehamn on kalasatama, jonka maisemaa hallitsevat De Geer -moreenimuodostumat. Alueen monimuotoinen luonto muuttuu jatkuvasti maankohoamisen seurauksena, muodostaen runsaasti erilaisia kosteikkoja, kuten fladoja ja kluuvijärviä. Alueella on myös Saltkaret-näkötorni ja Bodvattnetin luontopolku.