Welcome to data bank

This is a joint data bank for the High Coast and Kvarken Archipelago World Heritage Site. Here you can find different publications regarding our World Heritage Site. The publications can be books, websites or videos, for example. 

The data bank is a work in progress, and new publications will be added gradually. 

Use the advanced search or spesify your query to find what you are looking for. 

Specify your query

Karta

Västerö vandringsled

Kartan över Västerö vandringsled i Vörå.

Besök Natur
Kartta

Västerö vaellusreitti

Kartta Västerön vaellusreitistä, joka sijaitsee Vöyrin kunnassa.

Luonto Vierailu alueella
Map

Västerö Hiking Trail

Map of the Västerö Hiking trail in Vöyri.

Nature Visit
Karta

Sommarö naturstig

Karta över Sommarö naturstig. Under åren 1940-2000 fungerade området som försvarsmaktens depåområde och kustartillerifort. Försvarsmakten lämnade ett väg- och stignätverk på området och där finns även grunder till rivna byggnader, kanonplattformar och projektilkällare. Som minne av kustartilleriets fort har man…

Besök Världsarv
Kartta

Sommarö luontopolku

Kartta Sommarön luontopolusta. Vuosina 1940-2000 alueella toimivat puolustusvoimien varikko ja rannikkotykistölinnake. Puolustusvoimien jäljiltä alueella on tie- ja polkuverkosto, useita purettujen rakennusten pohjia, laituri, tykkien alustoja ja ammuskellareita. Rannikkotykistölinnakkeen muistoksi on pystytetty muistomerkki. Pidemmän reitin varrella on geologisesti mielenkiintoinen hiidenkirnu ja…

Maailmanperintö Vierailu alueella
Map

Sommarö Nature Trail

Map of Sommarö Nature trail. In 1940-2000, the area was used as an army depot and as a fort for the coastal artillery. The Finnish Defence Forces left behind a network of roads and paths, foundations of demolished buildings, a…

Visit World Heritage
Esite

Rakkaudesta lajiin – Kapearakkolevä

Michael Haldín avaa silmämme pikkuhaurun valtakunnan kauneudelle ja tavoille tutkia merenpohjaa. Nyt sukellamme Itämeren pinnan alle! Tiedätkös, että kapearakkolevällä on yhtä tärkeä rooli merenpohjassa kuin kuusella on kuusimetsässä?    

Itämeri Luonto Tutkimus
Esite

Merenkurkun saariston keskeiset lajit

Lista yleisimmistä eläin-, kasvi-, kivi- ja maalajeista Merenkurkun saaristossa. Lajien nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Geologia Luonto
Broschyr

De vanligaste arterna i Kvarkens skärgård

En lista över vanliga djur-, växt-, sten- och jordtyper i Kvarken skärgård. Arternas namn är på engelska, svenska och finska.

Geologi Natur
Brochure

The common species in the Kvarken Archipelago

A List of common animal, plant, rock and soil types in the Kvarken Archipelago. Names of the species are in English, Swedish and Finnish.

Geology Nature
Broschyr

Kvarkens skärgård – Världsarvet

Kvarkens steniga skärgård, som långsamt höjer sig millimeter för millimeter ur havet, är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista. Detta stenrike kan du uppleva genom att vandra längs naturstigar, paddla, åka båt, fiska, skåda fåglar, plocka bär och svamp eller…

Besök Världsarv
Esite

Merenkurkun saaristo – Maailmanperintöalue

Merenkurkun jatkuvasti kohoava kivikkoinen saaristo on Suomen ainoa luonnonperintökohde Unescon maailmanperintöluettelossa. Kivien valtakunnan voi kokea vaeltamalla pitkin luontopolkuja, melomalla, veneilemällä, kalastaen, lintuja tarkkailemalla, keräten marjoja ja sieniä tai osallistumalla opastetuille retkille. Esitteessä on alueen kartta.

Maailmanperintö Vierailu alueella
Brochure

Kvarken Archipelago World Heritage Site

The rocky Kvarken Archipelago, which is constantly on the rise, is Finland’s only natural heritage site on the UNESCO World Heritage List. You can experience this kingdom of rocks by wandering along the nature trails, canoeing, boating, fishing, watching birds,…

Visit World Heritage
Broschyr

Kvarkens skärgård – Västra Norrskär

På ön finns en 21 meter hög fyr som är byggd av sten och tegelsten. Fyren är bygd år 1846. Ön är till sin miljö synnerligen mångsidig. Det finns också en liten damm där det på sommaren simmar sjöfågel- och…

Besök Natur Världsarv
Esite

Merenkurkun saaristo – Västra Norrskär

Saarella on vuonna 1846 tiilistä ja kivistä rakennettu 21 metriä korkea majakka. Saari on ympäristöltään ja linnustoltaan varsin monipuolinen. Pienissä lampareissa uiskentelee kesäisin vesilintu- ja lokkipoikueita.

Luonto Maailmanperintö Vierailu alueella
Brochure

Kvarken Archipelago – Västra Norrskär

On the island there is a 21 meter high brick and stone lighthouse that was built in 1846. The island has a highly varied wildlife. In the summer new born water birds and gulls swim around in the small ponds.

Nature conservation Visit World Heritage
Broschyr

Kvarkens skärgård – Valsörarna

Landskapet gör sig ofta påmint av moränformationer som härstammar från istiden. Växtligheten på de karga moränformationerna utgörs närmast av något slags hed men är ändå mångsidig. Den berikas av små träsk, strandängar, björkdungar, enrissnår, strandalar och enstaka storvuxna granar. De…

Besök Historia Natur Världsarv
Esite

Merenkurkun saaristo – Valassaaret

Maisemaa leimaavat jääkauden vetäytymisen muovaamat kivikkoiset ja lohkareiset moreenit. Karujen moreenimuodostelmien kasvillisuus on lähinnä nummimaista, mutta monipuolista. Sitä kirjavoivat erilaiset suopainanteet, rantaniityt, koivikot, katajikot, rantalepikot, ja yksittäiset isot kuuset. Suojaisat lahdet ovat yleensä melko matalia.

Historia Luonto Maailmanperintö Vierailu alueella
Brochure

Kvarken Archipelago – Valsörarna

The landscape is characterized by the rocky and bouldery moraines. The vegetation of the bleak moraine formations is mainly heath-like, but diverse. It is made up of marshy depressions, coastal fields, birch groves, junipers, beach alder groves, and large individual…

History Nature Visit World Heritage
Broschyr

Kvarkens skärgård – Svedjehamn och Bodvattnet

Svedjehamn är en fiskehamn, vars landskap domineras av De Geer -moräner. Områdets mångskiftande natur förändras beständigt på grund av landhöjningen, och bildar rikligt med olika våtmarker såsom flador och glosjöar. Det finns också utsiktstorn Saltkaret och Bodvattnet naturstig.

Besök Geologi Landhöjning Natur Världsarv