Welcome to data bank

This is a data bank for the joint World Heritage Site of the High Coast and the Kvarken Archipelago. Here you can find different publications regarding our World Heritage Site. The publications can be books, brochures websites or videos, for example. Some of the publications are available online.

You can specify your search by choosing the publication language, using the free text search or ready-made categories. Note that you can find reset your search -button above the search results.

The data bank is a work in progress, and new publications will be added gradually. 

Choose the publication language

Narrow down the search with free text search

Narrow down the search by category

Publication area

Publication topic

Publication type

Search results

Hallintoasiakirja Saatavilla verkossa

Korkearannikon Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen hallintosuunnitelma

Täältä löydät Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen ensimmäisen yhteisen hallintosuunnitelman. Hallintosuunnitelma kuvaa maailmanperintökohteen hallinnon rakennetta, arvioi eri maailmanperintöarvojen tilaa ja asettaa tavoitteita niihin liittyvien toimintojen kehittämiseksi, esittelemiseksi ja säilyttämiseksi.

Hallinto Maankohoaminen
Förvaltningsdokument

Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Här hittar du den första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Förvaltningsplanen beskriver världsarvsförvaltningens struktur, identifierar och bedömer tillståndet hos olika världsarvsvärden samt sätter målsättningar med kopplade aktiviteter för att utveckla, visa upp och bevara världsarvet.  

Förvaltning Världsarv
Esite Opetusmateriaali Saatavilla verkossa

Opettajan opas maailmanperintökohteen oppimateriaaliin

Opettajan opas Korkearannikon / Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen oppimateriaaliin. Oppilaiden tehtävät löytyvät täältä: https://highcoastkvarken.org/fi/opi-lisaa/maailmanperintoopetus/ Materiaali on saatavilla kolmessa eri tasossa, ala-asteesta alkaen.

Opetus
Kirja Opetusmateriaali Saatavilla verkossa

Korkea kohtaa matalan – maailmanperintöfaktaa

Korkea kohtaa matalan – faktaa Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä. Täältä löytyy syventävää tietoa maailmanperintökohteen geologiasta, luonnosta ja kulttuurista. Tiedosto toimii myös maailmanperintökohteen pedagogisten harjoitusten taustamateriaalina.

Elämää maailmanperintöalueella Geologia Historia Itämeri Jääkausi Luonto Maailmanperintö Maankohoaminen Opetus
Book Teaching material

High meets low – facts about the World Heritage Site

High meets low – High Coast/Kvarken Archipelago World Heritage Site facts. Here you´ll find more knowledge about the geology, nature and culture in the World Heritage Site.

Baltic Sea Education Geology History Ice Age Land uplift Life in the World Heritage area Nature World Heritage
Artikel Bok Pedagogiskt material Tillgänglig på nätet

Högt möter lågt – världsarvsfakta

Högt möter lågt – fakta om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Här finns fördjupningar för den intresserade om världsarvets geologi, natur och kultur. Dokumentet fungerar även som faktabakgrund till de pedagogiska övningar som finns om världsarvet.

Geologi Historia Istid Landhöjning Natur skolmaterial Undervisning Världsarv
Teaching material

Lärarhandledning pedagogiskt material om världsarvet

Lärarhandledning till det pedagogiska materialet om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Elevövningarna hittar du här: https://highcoastkvarken.org/sv/varldsarvsundervisning-high-coast-kvarken-archipelago/ Materialet finns i tre olika nivåer, för lågstadiet och uppåt.

Education World Heritage
Article Available online Management document Research

Climate Vulnerability Index report on High Coast Kvarken Archipelago

A report on the application of CVI, Climate Vulnerability Index, on the World Heritage Site High Coast and Kvarken Archipelago. The report describes how vulnerable the World Heritage Site is to effects from climate change and also how that might…

Climate adaptation Climate Change Management Nature conservation Research World Heritage
Pedagogiskt material Tillgänglig på nätet

Kan du överleva i brackvatten – spelkort

Kan du överleva i brackvatten är ett pedagogiskt rollspel för skolklasser, från mellanstadiet och uppåt. Eleverna tar rollen av olika organismer i havet och interagerar med varandra. På så sätt lär de sig om ekosystemet. Dessutom är det mycket fart…

Östersjön rollspel Spel Undervisning
Broschyr Pedagogiskt material Tillgänglig på nätet

Kan du överleva i brackvatten – instruktionsfolder

Kan du överleva i brackvatten är ett pedagogiskt rollspel för skolklasser, från mellanstadiet och uppåt. Eleverna tar rollen av olika organismer i havet och interagerar med varandra. På så sätt lär de sig om ekosystemet. Dessutom är det mycket fart…

Natur Östersjön rollspel Spel Undervisning
Available online Book Children's book Teaching material

Vem kan överleva i brackvatten – pedagogisk bok för mellanstadiet

Vem kan överleva i brackvatten är en bok om Östersjön och Bottenhavet, vilka arter som finns här, hur ekosystemet fungerar och vilka hot som finns. Boken är framtagen för mellanstadieelever. Till boken finns ett pedagogiskt rollspel om Östersjöns ekosystem som…

Baltic Sea Education Nature Nature conservation
Artikel Förvaltningsdokument Tillgänglig på nätet

Förvaltning och klassificering av geologiska naturvärden i världsarvsområdet Höga Kusten

SGU rapport 2039 Förvaltning och klassificering av geologiska naturvärden i världsarvsområdet Höga kusten. Rapporten är en beskrivning av inventering och klassificering av de attribut som beskriver Höga Kustens särskilt stora universella värde (OUV).

Förvaltning Geologi Landhöjning Naturskydd Världsarv
Hallintoasiakirja Saatavilla verkossa

Interpretaatiosuunnitelma Korkearannikolle ja Merenkurkun saaristolle

Jääkaudesta ja maankohoamisesta viestiminen Suunnitelma kertoo maailmanperintökohteen interpretaation pääteemasta ja alateemoista, kohderyhmistä sekä siitä miten ja missä opastusta voidaan kehittää. Metsähallitus ja Lääninhallitus ovat luoneet suunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Hallinto Maailmanperintö
Available online Management document

Nature interpretation plan for High Coast and Kvarken Archipelago

To communicate the Ice age and land uplift The plan describes main theme and sub themes for the nature interpretation in the World Heritage Site as well as target groups and how and where the interpretation can be developed. The…

Management World Heritage
Förvaltningsdokument Tillgänglig på nätet

Naturvägledningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Att kommunicera istid och landhöjning Planen beskriver tema och underteman för världsarvets naturvägledning,målgrupper samt hur och var vägledningen ska utvecklas. Planen är framtagen tillsammans med områdets aktörer av Länsstyrelsen och Forststyrelsen 2020.

Förvaltning Världsarv
Brochure

Skuleberget Nature reserve

In this broschure you can find a map and information over Skuleberget nature reserve. This is one of the most popular places to visit in the World Heritage Site. Skuleberget is the best known mountain in the High Coast. In…

Geology History Land uplift Nature Nature conservation World Heritage
Broschyr

Skulebergets naturreservat

Besöksinformation och karta över ett av världsarvets populäraste besöksmål, Skulebergets naturreservat. Skulebergets naturreservat är det mest kända berget i Höga Kusten. I broschyren hittar du de olika vandringslederna till toppen och svar på vanliga frågor. Du får även lära dig…

Besök Geologi Historia Landhöjning Natur Naturskydd Världsarv
Available online Brochure

Welcome to Norrfällsviken

The scenery in Norrfällsviken is barren and rocky. The brochure has a short summary in English.

Nature Visit World Heritage
Available online Brochure

Welcome to Balesudden

The sharply profiled Balesudden is a magnificent maritime beacon at the approach to Bäckfjärden. Brochure has a short summary in English.

Nature Visit World Heritage
Broschyr Tillgänglig på nätet

Norrfällsviken – klapperfält och kuströsen

Naturen i Norrfällsviken är karg och präglad av berg och sten. De röda granitklipporna ger området en speciell färgprakt. Denna nordingrågranit som är en så kallad rapakivigranit är typisk för Höga Kusten men sällsynt i övriga Sverige. Sammanfattning på engelska.

Besök Natur Världsarv