Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård


Här hittar du den första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Förvaltningsplanen beskriver världsarvsförvaltningens struktur, identifierar och bedömer tillståndet hos olika världsarvsvärden samt sätter målsättningar med kopplade aktiviteter för att utveckla, visa upp och bevara världsarvet.