Interpretaatiosuunnitelma Korkearannikolle ja Merenkurkun saaristolle


Jääkaudesta ja maankohoamisesta viestiminen

Suunnitelma kertoo maailmanperintökohteen interpretaation pääteemasta ja alateemoista, kohderyhmistä sekä siitä miten ja missä opastusta voidaan kehittää. Metsähallitus ja Lääninhallitus ovat luoneet suunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.