Naturvägledningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård


Att kommunicera istid och landhöjning

Planen beskriver tema och underteman för världsarvets naturvägledning,målgrupper samt hur och var vägledningen ska utvecklas. Planen är framtagen tillsammans med områdets aktörer av Länsstyrelsen och Forststyrelsen 2020.