Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelma 2011


Tämä luontomatkailusuunnitelma toteuttaa Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen visiota vuoteen 2020 sellaisena kuin se on määritelty Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelmassa (Metsähallitus 2009): ”Merenkurkun saaristo on geologisten ja
maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka
tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja vetovoimaisen elinympäristön sekä aitoja elämyksiä vierailijoille.”

  • Kirjailija: Meriruoho, Anna
  • Part of Work: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 109
  • Julkaisija/kustantamo: Metsähallitus
  • Kustannuspaikka: Vantaa
  • Julkaisuvuosi: 2011
  • ISBN: 978-952-446-917-3 (pdf)
  • Löydät tiedoston täältä.