Pohjoisen Merenkurkun saaristolinnusto


Selvitys perustuu laskentoihin vuosina 1988-1998. Pohjoisessa Merenkurkussa pesivät runsaina pilkkasiipi, tukkasotka, tukkakoskelo ja isokoskelo. Haahkakanta on varsin niukka. Uusia tulokkaita pesimälinnustossa olivat kyhmyjoutsen, kanadanhanhi ja pikkulokki. Tutkimusjakson aikana pesimälinnustosta puolestaan katosi lapasotka. Ainakin joinakin vuosina pesimälajistoon kuuluvat alli, mustalintu, riekko ja isokuovi. Punajalkaviklokanta säilyi vakaana.

  • Kirjailija: Pahtamaa Tuukka
  • Part of Work: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 97
  • Julkaisija/kustantamo: Metsähallitus
  • Kustannuspaikka: Vantaa
  • Julkaisuvuosi: 1999
  • ISBN: 952-446-136-6 (painettu)
  • Löydät tiedoston täältä.