Mikä on maailmanperintö-
sopimus?

Olet varmasti kuullut puhuttavan Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksesta ja ihmisoikeussopimuksesta, jotka suojelevat kaikkien ihmisten perusvapauksia. Unesco eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö hyväksyi vuonna 1972 samankaltaisen sopimuksen, jota kutsutaan maailmanperintösopimukseksi.

Maailmanperintö-
sopimuksen lyhyt historia

Koska ensimmäinen maailmansota tuhosi luontoa ja rakennuksia, ihmiset halusivat suojella koko maailmalle tärkeitä paikkoja eli maailmanperintöjä. Siksi vuonna 1972 tehtiin kansainvälinen maailmaperintösopimus, jonka tavoitteena on säilyttää kulttuurikohteita ja suojella luontoa. Yhteensä 193 maata on allekirjoittanut maailmanperintösopimuksen. Sopimus on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka kansainvälisen yhteistyön avulla voidaan suojella kohteita, jotka ovat tärkeitä koko maailmalle.

Tärkeä sopimus, suuri vastuu

Kaikki maailmanperintösopimuksen allekirjoittaneet valtiot ovat ottaneet itselleen suuren vastuun. Valtioiden täytyy suojella ja ylläpitää jo olemassa olevia maailmanperintökohteitaan. Tämä onnistuu lainsäädännön, hallinnon ja koulutuksen avulla. Valtiot levittävätkin tietoa maailmanperintösopimuksesta ja maailmanperintökohteista. Lisäksi joka kuudes tai seitsemäs vuosi valtio laatii Unescolle raportin, joka kertoo, kuinka valtion maailmanperintökohteita suojellaan.

Valtioiden tehtävänä on myös tunnistaa, dokumentoida ja nimetä maailmanperintöluetteloon uusia maailmanperintökohteita, jotka ovat valtion alueella. Unesco kannustaa maailmanperintökohteita kansainväliseen yhteistyöhön, ja tällainen yhteistyö toteutuu hyvin Ruotsin ja Suomen yhteisessä Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteessa.

Merkki maailmanperinnöstä

Olet ehkä nähnyt tämän pyöreän logon maailmanperintökohteessamme. Logo löytyy kaikilta kulttuurikohteilta ja luonnonperintökohteilta, jotka kuuluvat maailmanperintölistalle ja joita suojelee maailmanperintösopimus. Logo kuvastaa kulttuuriperinnön ja luonnonperinnön välistä suhdetta. Keskellä oleva nelikulmio kuvastaa ihmisen toimintaa ja ympyrä kuvaa luontoa. Pyöreä muoto symboloi lisäksi suojelua ja maapalloa. Toisin sanoen maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen.