Jääkausi

Mitä jääkausi tarkoittaa? Jääkausi on ajanjakso maapallon historiassa, jolloin ilmasto on kylmempi ja laajat alueet ovat jään peitossa. Ilmasto muuttuu kylmemmäksi muun muassa silloin kun maapallon kiertorata muuttuu auringon ympärillä.

Yksi jääkausi voi sisältää useita jäätiköitymisiä. Usein, kun puhutaan jääkaudesta, viitataan viimeisimpään jääkauteen, jota kutsutaan Pohjois-Euroopassa nimellä Veiksel. Veiksel alkoi noin 115 000 vuotta sitten ja päättyi noin 10 500 vuotta sitten. Veikselin aikana mannerjää peitti suurimman osan Pohjois-Eurooppaa.

Viimeisten 600 000 vuoden aikana maapallolla on ollut kolme jääkautta. Maastossa on mahdollista nähdä kaikkien kolmen jääkauden jälkiä, mutta Veikselin jättämät jäljet ovat selkeimpiä myös Korkearannikolla ja Merenkurkun saaristossa. Tutkijat eivät tiedä, milloin seuraava jääkausi alkaa, mutta jääkausien väliset lämpimämmät kaudet kestävät yleensä 10 000—30 000 vuotta. Ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi voi kestää kauemminkin ennen kuin seuraava jääkausi alkaa.

Mannerjää muokkasi maisemaa

Viimeisimmän jääkauden aikana maailmanperintökohde oli valtavan paineen alaisena. Ajoittain mannerjään keskiosat peittivät juuri tätä aluetta, mikä tarkoittaa, että jäämassa saattoi olla jopa kolme kilometriä paksu. Painava mannerjää painoi maankuorta alaspäin lähes kilometrin verran. Kun jää alkoi lopulta sulaa ja maankuoreen kohdistuva paine helpotti, maa alkoi kohota. Tätä ilmiötä kutsutaan jääkauden jälkeiseksi maankohoamiseksi. Lue lisää maankohoamisesta täältä.

Mannerjää ei kuitenkaan ollut kiinteä eikä se pysynyt paikoillaan. Jään oma paino aiheutti niin kovan paineen, että jää oli muovautuvaa ja pystyi valumaan hitaasti esimerkiksi laaksoihin. Jää liikkui myös eri suuntiin eri ajanjaksojen aikana. Se kasvoi kylmempien ja kutistui lämpimien kausien aikana. Voit vain kuvitella kuinka valtava jäämassa pyöristi vuorenhuippuja, raastoi kokonaisia kukkuloita ja koversi laaksoista matalampia ja leveämpiä.

Kivien valtakunta

Mannerjää kuljetti mukanaan lohkareita, kiviä, soraa, hiekkaa ja hienompia aineksia, jotka yhdessä muodostavat maa-ainesta nimeltä moreeni. Kun jää liikkui, moreenia päätyi eri kokoisiksi ja muotoisiksi kasoiksi ja kerroksiksi, joita kutsutaan moreenimuodostumiksi. Lue lisää moreenimuodostelmista täältä. Myös mannerjäästä irronneet jäälohkareet kuljettivat mukanaan kiviä ja moreenia kauemmaksi. Jäälohkareet kelluivat tiehensä ja jättivät kivisen kuormansa sinne, minne ne sattuivat sulamaan. Moreenia kertyi myös mannerjään railoihin tai huuhtoutui eteenpäin sulamisveden mukana mannerjään alla.

Seuraava luku: jäljet maastossa kertovat jääkauden tarinaa

Viimeisimmän jääkauden jäljet ovat yhä nähtävissä maailmanperintökohteessamme, vaikka jääkausi päätty 10 500 vuotta sitten. Maailmanperintökohdetta voisi kutsua jopa jääkauden ulkoilmamuseoksi! Mitä jääkauden jälkiä sinä voit löytää?