Jääkauden jäljet

Mannerjää jätti jälkiä maastoon, kun se liikkui maiseman yli. Voit havaita uurteita kallioissa sekä Ruotsin että Suomen puolella. Uurteet paljastavat jään eri kulkusuunnat. Jotkin uurteista ovat hyvin hentoja, mutta jää raapi myös syvempiä uurteita. Älä kuitenkaan sekoita uurteita railoihin! Uurteet peittävät kalliopintaa tasaisina raitoina, kun taas railoja voit havaita sattumanvaraisesti eri puolilla kalliota. Uurteet on helpoin nähdä, kun auringonvalo osuu kallion pintaan aikaisin aamulla tai myöhään illalla.

Kivisiä kenttiä

Joissakin maailmanperintöalueen osissa kivet peittävät laajoja alueita. Kun kivet ovat suuria ja melko kulmikkaita, kyseessä on lohkarekenttä. Viimeisimmän jääkauden mannerjää kuljetti lohkareet tänne, kun se suli. Lohkarekentät ovat karu mutta vaikuttava näky, melkein kuin tieteiselokuvasta. Tieteiselokuvamainen tunnelma on erityisen voimakas Merenkurkun saariston eteläisissä osissa, jonne mannerjää jätti paljon eri kokoisia lohkareita.

Moreenimuodostumat luovat mosaiikin

Maailmanperintökohteessa on useita erilaisia maaston pinnamuotoja eli moreenimuodostumia, jotka koostuvat maalajista nimeltä moreeni. Moreeni on kivistä, hiekasta ja sorasta koostuvaa sekalaista maa-ainesta, jonka viimeisen jääkauden mannerjää on kuljettanut paikoilleen. Moreenimuodostumat ovat erottamaton osa Merenkurkun saariston maisemaa, ja joitain muodostumia löytyy myös Korkearannikon puolelta.

De Geer -moreenit

De Geer -moreenimuodostumien erikoinen nimi tulee niiden löytäjältä, geologi Gerard De Geeriltä. Kapeat ja samansuuntaiset De Geer -moreeniselänteet muodostavat laajoja kenttiä, jossa moreenit sijaitsevat 50-200 metrin päässä toisistaan. Yksittäinen moreeni voi olla yhden kilometrin pituinen ja 2-5 metriä korkea. De Geer -moreenit ovat vaikuttava näky, kun ne ovat veden ympäröimiä kuten Svedjehamnissa Merenkurkun saaristossa.

De Geer -moreenit muodostuivat syvällä vedessä mannerjään reunalla. Mannerjään alla virrat kuljettivat lohkareita, kiviä, soraa sekä hienompaa maa-ainesta kohti jään reunaa. Virta tyrehtyi jään reunan ulkopuolella, joten sekalainen maa-aines kasaantui pitkäksi De Geer -moreeniselänteeksi jään reunan mukaisesti. Uusi De Geer -moreeni muodostui paikkaan, johon mannerjään reuna oli siirtynyt, kun se suli tai siitä lohkesi irti jäävuori.

Seuraava luku:
maankohoamisilmiö

Tämä maailmanperintökohde saa uutta maata vuosittain ja täällä on myös maailman korkein rantaviiva. Tämä kaikki on maankohoamisen ansiota. Mitä maankohoaminen oikein tarkoittaa?