Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller www.highcoastkvarken.org. Denna digitala tjänsts tillgänglighet har utvärderats av WebAula.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

För närvarande är webbtjänsten inte till alla delar tillgänglig. Förbättringar kan göras bl.a. i fråga om kontraster och alternativa texter som saknas. Vi håller på att utveckla tjänsten för att tillgänglighetskraven ska uppfyllas.

Respons

Vi tar gärna emot respons och förbättringsförslag i anslutning till tillgängligheten på adresser malin.henriksson(at)metsa.fi eller patrik.bylund(at)lansstyrelsen.se. Vi besvarar meddelanden inom 14 dagar.

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar för hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Detta utlåtande har upprättats 16 september 2020.