Istiden

Vad är en istid? En istid är resultatet av ett kallare klimat då stora landområden är täckta av is. Klimatet blir kallare på grund förändringar i jordens omloppsbana runt solen och andra faktorer.

En istid kan innehålla flera nedisningar. När vi talar om istiden menar vi oftast den senaste istiden, som här i Nordeuropa kallades Weichsel. Den började för ungefär 115 000 år sedan och tog slut för ungefär 10 500 år sedan i världsarvsområdet. Som mest täckte inlandsisen största delen av norra Europa.

Jorden har upplevt tre istider under de senaste 600 000 åren. Man kan se spår efter de här tre istiderna i terrängen, men spåren från den senaste är de tydligaste, även i Höga Kusten och Kvarkens skärgård. När nästa istid kommer vet man inte, men vanligtvis har perioderna mellan istiderna varit 10 000 till 30 000 år långa. Klimatförändringen som människan orsakar kan göra att det tar ännu längre innan nästa istid kommer.

Inlandisen formade landskapet

Under den senaste istiden var världsarvsområdet utsatt för ett enormt tryck. Under perioder låg inlandsisens centrum just över världsarvsområdet, vilket innebar att ismassan här kunde vara så mycket som tre kilometer tjock. Det tunga istäcket pressade ner jordskorpan upp till en kilometer. När isen smälte bort lättade trycket och jordskorpan började sträva tillbaka uppåt mot sitt ursprungsläge. Fenomenet kallas postglacial landhöjning. Här kan du läsa mera om landhöjningen.

Inlandsisen tryckte ner jordskorpan, men isen låg inte stilla. Inte heller bestod den av en enda kompakt massa. Isens egen tyngd skapade ett sådant tryck inuti isen att den blev mjuk, vilket gjorde att den långsamt flöt ner i dalar. Den rörde sig också åt olika håll över landskapet under olika tidsperioder. Inlandsisen växte under kallare perioder och minskade i omfång under varmare perioder. Föreställ dig hur den enorma ismassan nötte bort hela kullar, slipade berg så att de blev rundare och gjorde dalgångar och raviner grundare och vidare.

Stenarnas rike

Den väldiga inlandsisen bar med sig en blandning av stenblock, stenar, grus, sand och finare material. Den här blandningen av stenmaterial bildar jordarten morän. När isen rörde sig över landskapet lämnade den efter sig moränen i högar och lager med olika form och storlek. Här kan du läsa mera om dem. Även isberg, som bröts loss från inlandsisen och flöt iväg, lämnade efter sig stenblock och morän varhelst isbergen slutligen smälte. Morän samlades också i sprickor i inlandsisen eller spolades iväg av smältvattenströmmarna under isen.

Nästa kapitel: spåren efter istiden

 

Spåren efter den senaste istiden är fortfarande synliga i världsarvet, även om den senaste istiden tog slut för ungefär 10 500 år sedan. Man kan till och med kalla det gemensamma världsarvet ett friluftsmuseum över istiden. Vilka spår efter den senaste istiden kan du hitta?