Kontaktinformation

Besökscentren

Frågor angående världsarvet eller ditt besök i området? Våra besökscenter hjälper dig.

Höga Kusten

Naturum Höga Kusten
Skuleberget 870 33 Docksta, Sweden
+46 (0)613 700 200
info@naturumhogakusten.se

Besök Naturum Höga Kustens hemsida här.

Kvarkens skärgård

Världsarvsporten
Replotvägen 2, Korsholm, Finland
+358 (0)50 3466 200
info@kvarken.fi

Besök Världsarvsportens hemsida här.

Världsarvskoordinator

Frågor angående förvaltningen av världsarvet? Kontakta världsarvskoordinatorerna.

Höga Kusten
Patrik Bylund
Världsarvskoordinator
patrik.bylund@lansstyrelsen.se

Kvarkens skärgård
Malin Henriksson
Världsarvskoordinator
malin.henriksson@metsa.fi