Vårt gemensamma världsarv

Känner du till vårt världsarvs historia? Utgående från den här sidan kan du uppleva vårt gemensamma världsarv, kapitel för kapitel. Historien börjar med den iskalla istiden och slutar med landhöjningens framtid. Vad händer där emellan?

Ett världsarv format av is

Hur formade den enorma inlandsisen landskapet?

Spåren i landskapet berättar historien om istiden

Vilka spår kan du hitta?

Världsarvet som reser sig ur havet

Hur får vårt världsarv nytt land varje år?

Den föränderliga naturen

Hur kan landhöjningen skapa nya livsmiljöer?

Att leva i ett land som reser sig

Hur har landhöjningen påverkat människors liv?

Lika men ändå så olika

Hur kan Höga Kusten vara så hög och Kvarkens skärgård så låg?

Landhöjningens framtid

Hur länge kommer landhöjningen att fortsätta?