Låt världsarvet bli en del av undervisningen

Här finns ett pedagogiskt material för världsarvsundervisningen i Höga Kusten och Kvarkens skärgård.

Materialet är indelat i tre olika olika nivåer, så det går att använda från lågstadiet till högstadiet. Materialet kan användas både i klassrummet och i undervisning utomhus, både i skolans närmiljö och ute i världsarvet. Övningarna görs i grupp, gärna utomhus. Tanken är att varje grupp gör olika övningar som de sedan redovisar för den övriga klassen.

Till materialet finns en lärarhandledning längst ned på sidan. Dokumentet Högt möter lågt – Fakta om Höga Kusten/Kvarkens skärgård ger fördjupad kunskap om världsarvet och finns också längst ned på sidan.

Världsarvstanken

Istid

Landhöjning

Natur

Kultur

Lärarhandledning