Låt världsarvet bli en del av undervisningen

Här under hittar du det nuvarande pedagogiska materialet för världsarvsundervisningen i Höga Kusten och Kvarkens skärgård.

Det pedagogiska materialet förnyas inom projektet Lystra och kan tas i bruk inför höstterminen 2020. Målsättningen är att uppdatera materialet med ny kunskap, anpassa det till olika åldersgrupper samt underlätta lektionsplaneringen för lärarna. Det anpassas också enligt rådande läroplaner samt nationella principer för världsarvsundervisning. Materialet kommer även att kunna användas såväl i klassrum som i utomhusundervisningen, antingen i skolans närmiljö eller ute i världsarvet.

Är din klass intresserad av att testa det förnyade pedagogiska materialet under våren 2020? Ta då kontakt med någon av världsarvskoordinatorerna, kontaktuppgifter hittar du här.

Tema 1: Berggrund

Tema 2: Istid

Tema 3: Landhöjning

Tema 4: Landskap

Tema 5: Kultur

Tema 6: Världsarv