Metsät Pohjanmaan rannikolla – Kuststkog i Österbotten

Julkaisuun on koottu Vaasan yliopistossa 12.11.1998 pidetyn tutkimuspäivän esitelmäaiheista kirjoitettuja artikkeleita. Päivän teemana oli Pohjanmaan rannikkometsät ja pääosa esitetyistä tutkimustuloksista perustui Metsäntutkimuslaitoksen rannikkometsähankkeessa tehtyyn työhön.