Storskär i Malaks socken

Seminariearbeten i kursen ”Samhälle och miljö i Kvarken”, Umeå Universitet och Vasa Yrkeshögskola.

Expedition Nahkiainen

Bra beskrivet genom olika postroddar (en historisk, en år 1996 och en 2000) om hur det var att delta i Postrodden, även om början på traditionen 1981.

Wilhelm Sjöroos – säljägare

Berättelse ur en 14-årings perspektiv år 1940 om hur far och söner skulle ut på säljakt, men isarna hade gått. Istället började de bärga vetesäckar från handelsfartyget S/S Wilpas, som torperats under kriget av ryssar. Målande om allt från hur…

Strömmingsfiske vid Kalla

Berättelse om när tre män beslöt sig för att göra en säinanfälsresa i april 1973. Texten skriven som en dagbok.

Postrodden

Berättelse om en enskild säljägares liv, han hann vara med om 47 vintersäljakter och lika många vår- och sommarjakter.

Unescos världsarv

Texten är skriven 1937-38 av Hemming Smeds (1914-92), artikelns gamla skrivsätt har behållits. Beskriver de stora dragen i säljaktsprocessen.