Metsät Pohjanmaan rannikolla – Kuststkog i Österbotten


Julkaisuun on koottu Vaasan yliopistossa 12.11.1998 pidetyn tutkimuspäivän esitelmäaiheista kirjoitettuja artikkeleita. Päivän teemana oli Pohjanmaan rannikkometsät ja pääosa esitetyistä tutkimustuloksista perustui Metsäntutkimuslaitoksen rannikkometsähankkeessa tehtyyn työhön.

  • Kirjailija: Karlsson, Kristian
  • Part of Work: Julkaisusarja: Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja
  • Julkaisija/kustantamo: METLA, Kannuksen tutkimusasema
  • Kustannuspaikka: Vasa
  • Julkaisuvuosi: 1999
  • ISBN: 951-40-1669-6