Interpretaatiosuunnitelma Korkearannikolle ja Merenkurkun saaristolle

Jääkaudesta ja maankohoamisesta viestiminen Suunnitelma kertoo maailmanperintökohteen interpretaation pääteemasta ja alateemoista, kohderyhmistä sekä siitä miten ja missä opastusta voidaan kehittää. Metsähallitus ja Lääninhallitus ovat luoneet suunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelma 2011

Tämä luontomatkailusuunnitelma toteuttaa Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen visiota vuoteen 2020 sellaisena kuin se on määritelty Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelmassa (Metsähallitus 2009): ”Merenkurkun saaristo on geologisten ja maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja…