Korkearannikon Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen hallintosuunnitelma

Täältä löydät Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen ensimmäisen yhteisen hallintosuunnitelman. Hallintosuunnitelma kuvaa maailmanperintökohteen hallinnon rakennetta, arvioi eri maailmanperintöarvojen tilaa ja asettaa tavoitteita niihin liittyvien toimintojen kehittämiseksi, esittelemiseksi ja säilyttämiseksi.

Interpretaatiosuunnitelma Korkearannikolle ja Merenkurkun saaristolle

Jääkaudesta ja maankohoamisesta viestiminen Suunnitelma kertoo maailmanperintökohteen interpretaation pääteemasta ja alateemoista, kohderyhmistä sekä siitä miten ja missä opastusta voidaan kehittää. Metsähallitus ja Lääninhallitus ovat luoneet suunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelma 2011

Tämä luontomatkailusuunnitelma toteuttaa Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen visiota vuoteen 2020 sellaisena kuin se on määritelty Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelmassa (Metsähallitus 2009): ”Merenkurkun saaristo on geologisten ja maisemallisten arvojensa takia ainutlaatuinen ja laajalti tunnettu maailmanperintökohde, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja…