Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Här hittar du den första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Förvaltningsplanen beskriver världsarvsförvaltningens struktur, identifierar och bedömer tillståndet hos olika världsarvsvärden samt sätter målsättningar med kopplade aktiviteter för att utveckla, visa upp och bevara världsarvet.  

Samverkansplan för BSPA Höga Kusten

I Samverkansplanen från 2011 beskrivs områdets marina värden på ett sätt som inte gjorts tidigare. Hur de marina värden påverkas av olika faktorer och hur man kan minska denna påverkan finns också beskrivet i planen.

Förvaltningsplan för Världsarvet Höga kusten 2017-2020

I Höga Kusten är det länsstyrelsen Västernorrland som samordnar förvaltningen och som är statens regionala representant i världsarvsarbetet. I denna förvaltningsplan beskriver vi världsarvsvärdena, berättar hur de är skyddade idag, redogör för förvaltningsorganisationen och sätter mål för världsarvsförvaltningen.

Naturturismplan för världsarvet Kvarkens skärgård 2011

Den föreliggande naturturismplanen förverkligar visionen för världsarvet Kvarkens skärgård för år 2020 såsom den definieras i Förvaltnings- och utvecklingsplanen för världsarvet Kvarkens skärgård (Forststyrelsen 2009) genom att den konkretiserar det åtgärdsförslag till förmån för turismen som återfinns bland de övergripande…