Naturturismplan för världsarvet Kvarkens skärgård 2011


Den föreliggande naturturismplanen förverkligar visionen för världsarvet Kvarkens skärgård för år 2020 såsom den definieras i Förvaltnings- och utvecklingsplanen för världsarvet Kvarkens skärgård (Forststyrelsen 2009) genom att den konkretiserar det åtgärdsförslag till förmån för turismen som återfinns bland de övergripande målen för förvaltnings- och utvecklingsplanen: ”Kvarkens skärgård är ett välkänt världsarv med ett unikt geologiskt landskap som erbjuder en attraktiv miljö för invånare och genuina upplevelser för besökare.”

  • Författare: Meriruoho, Anna
  • Part of Work: Forststyrelsens naturskyddspublikationer. Serie C 110
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsort: Vanda
  • Utgivningsår: 2011
  • ISSN: 978-952-446-918-0 (pdf)
  • Du hittar dokumentet här.