Kvarkens skärgård – Fäliskär, Rönnskären

Fäliskär är beläget vid öppna havet. Denna rätt lilla ö som hör till Rönnskär ögrupp är cirka 1 km lång och 400 meter bred. Till formen är den som en c-bokstav. På ön finns en kännetecknande båk som är 22…

Kvarkens skärgård – Fasta fornlämningar

Mänsklig aktivitet ute i skärgården är starkt förknippad med fiske, sälfångst och sjöfart. Vår karga skärgård med mycket sten och ställvis relativt lite vegetation skapar alldeles speciella förhållande för fornminnen, dessutom är miljön i skärgården rätt ung till följd av…

Historiska fyrar 2001

Kalender med bilder av Finlands gamla fyrar, till exempel Valsörarna och Norrskär. Texter på svenska, finska och engelska.