Kvarkens skärgård – Västra Norrskär

På ön finns en 21 meter hög fyr som är byggd av sten och tegelsten. Fyren är bygd år 1846. Ön är till sin miljö synnerligen mångsidig. Det finns också en liten damm där det på sommaren simmar sjöfågel- och…

Kvarkens skärgård – Valsörarna

Landskapet gör sig ofta påmint av moränformationer som härstammar från istiden. Växtligheten på de karga moränformationerna utgörs närmast av något slags hed men är ändå mångsidig. Den berikas av små träsk, strandängar, björkdungar, enrissnår, strandalar och enstaka storvuxna granar. De…

Kvarkens skärgård – Svedjehamn och Bodvattnet

Svedjehamn är en fiskehamn, vars landskap domineras av De Geer -moräner. Områdets mångskiftande natur förändras beständigt på grund av landhöjningen, och bildar rikligt med olika våtmarker såsom flador och glosjöar. Det finns också utsiktstorn Saltkaret och Bodvattnet naturstig.

Kvarkens skärgård – Sommarö fästning

Sommarö är till sina naturvärden mångskiftande skog- och strandområden. Området har under åren 1940-2000 fungerat som försvarsmaktens depå- och kustartillerifort. På området finns en naturstig, ett vindskydd, en eldplats och en bra naturlig simstrand.

Kvarkens skärgård – Skinn, tran, kött och skinnet av säl

I jämförelse med annan föda i slutet av medeltiden så var sälköttet mycket energirikt, vilket var viktigt för människans värmebalans i ett kallt klimat. Sälköttet har också haft en medicinsk användning, men även skinnet och späcket användes till olika ändamål.

Kvarkens skärgård – Säljakt

Säljakten har historiskt varit av stor betydelse för skärgårdsbefolkningen i Kvarken. När kusten vid Bottniska viken koloniserades var sälfångst och fiske förutsättningen för de första fasta bosättningarna.

Kvarkens skärgård – Molpehällorna

Molpehällorna består av flera grunda och ihopväxta öar. På ön finns en mångsidig cirka en kilometer lång naturstig. På gården finns bland annat ett utedass och en eldplats.

Kvarkens skärgård – Jakt

Jakten var ett viktigt näringstillskott i skärgården och man jagade främst för köttets skull. Efter säljakten har jakten på sjöfågel varit en viktig källa till att få färskt kött på bordet i skärgårdshemmen.