Kvarkens skärgård – Fisket historisk överblick


Fångstmän har rört sig i Kvarken redan under stenåldern. Fisket och säljakten har varit en av huvudnäringarna från och med medeltiden och framåt, fram till slutet av 1800-talet.