Björkö-Panike vandringsled 12,5 km


Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar, ta dig över sund och vandra genom björkskogar som används som betesmark. I början av leden finns ett 23 meter högt utsiktstorn, Saltkaret, varifrån en fantastisk utsikt öppnar sig över Kvarkens världsarv.

  • Författare: Forststyrelsen, Genimap Oy / lupa 5253, Suomen ympäristökeskus, Merenkulkulaitos
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsår: 2017
  • Du hittar kartan här.