Bodvattnet naturstig 4,2 km


Längs leden finns Björköbys före detta fiskehamn Bodback som numera fungerar som museiområde med båtbodar och -platser. På sommaren betar höglandskor på strandängarna. Längs leden finns utsiktstornet Saltkaret med fantastisk utsikt.

  • Författare: Forststyrelsen, Genimap Oy / lupa 5253, Suomen ympäristökeskus, Merenkulkulaitos
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsår: 2017
  • Löydät kartan täältä.