Ekot från istiden: Kvarkens skärgård – ett världsarv


Istiden i Kvarken är förbi, men ekot från istiden kommer att ljuda i skärgården, naturen och i människornas liv ännu en lång tid framöver.

  • Författare: Hietikko-Hautala, Tiina
  • Utgivare/förlag: Kvarkens världsarvsdelegation
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2010
  • ISSN: 9789522570949