Finska fyrar


Verket presenterar Finlands alla fyrar och de känningsbålar som finns kvar samt den omgivande skärgårds- och havsnaturen i vackra fotografier. I boken finns också gott om historiska fotografier och byggnadsritningar som återfunnits i arkivens djup. Boken är på finska, svenska och engelska.

  • Författare: Laurell, Seppo
  • Utgivare/förlag: Gummerus OY
  • Utgivningsort: Jyväskylä
  • Utgivningsår: 1999
  • ISSN: 9789525180213