Haliaeetus albicilla – Havsörn


Bildverket om havsörn. Texter på svenska, finska och engelska.

  • Författare: Murtomäki, Eero, Lammi, Seppo, Valkola, Ari&Koivusaari, Juhani
  • Utgivare/förlag: Seppo Lammi
  • Utgivningsort: Vaasa
  • Utgivningsår: 2001
  • ISSN: 952-91-4037-1