Korsholm – Mustasaari: Naturligtvis


Bildverket om Korsholm är på tre språk: svenska, finska, engelska.

  • Författare: Jalonen, Risto & Valkola, Ari
  • Utgivare/förlag: R. Jalonen & A. Valkola
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2000
  • ISSN: 9529116454