Kvarkens skärgård – Mickelsörarna


På området kan man se bl.a. flera fornminnen, som t.ex. jungfrudanser, kompassrosor och även rester av fångstläger och hamnar.