Kvarkens skärgård – Sommarö fästning


Sommarö är till sina naturvärden mångskiftande skog- och strandområden. Området har under åren 1940-2000 fungerat som försvarsmaktens depå- och kustartillerifort. På området finns en naturstig, ett vindskydd, en eldplats och en bra naturlig simstrand.