Kvarkens skärgård – Svedjehamn och Bodvattnet


Svedjehamn är en fiskehamn, vars landskap domineras av De Geer -moräner. Områdets mångskiftande natur förändras beständigt på grund av landhöjningen, och bildar rikligt med olika våtmarker såsom flador och glosjöar. Det finns också utsiktstorn Saltkaret och Bodvattnet naturstig.