Kvarkens skärgård – Tillverkning av fiskeredskap och konservering av fisk


Från tidig morgon till sen kväll satt man i brasans sken och tillverkade nya bragder eller reparerade äldre fiskebragder. Det var kvinnornas jobb att häckla, spinna och tvinna lin- och hampgarn, emedan männen och de äldre barnen tillverkade bragder.