Kvarkens skärgård – Valsörarna


Landskapet gör sig ofta påmint av moränformationer som härstammar från istiden. Växtligheten på de karga moränformationerna utgörs närmast av något slags hed men är ändå mångsidig. Den berikas av små träsk, strandängar, björkdungar, enrissnår, strandalar och enstaka storvuxna granar. De skyddade havsvikarna är ofta rätt grunda.