Östersjön


  • Författare: Keränen, Seppo
  • Utgivare/förlag: WSOY
  • Utgivningsort: Borgå
  • Utgivningsår: 1996
  • ISSN: 951-0-21341-1