Sommarö naturstig


Karta över Sommarö naturstig. Under åren 1940-2000 fungerade området som försvarsmaktens depåområde och kustartillerifort. Försvarsmakten lämnade ett väg- och stignätverk på området och där finns även grunder till rivna byggnader, kanonplattformar och projektilkällare. Som minne av kustartilleriets fort har man rest ett minnesmärke. De byggnader som finns kvar är en bostadsbyggnad samt en vaktstuga med uthus. Längs den längre leden finns en geologiskt intressant jättegryta och ett kulturlandskap med stenrösen som är typiskt för skärgården.