Suomen maailmanperintökohteet – Världsarvet i Finland


Publikation presenterar Finlands 7 världsarvsobjekt med bilder och text, och strävar efter att öka kännedomen om objekten i såväl Finland som utomlands. Boken är finsk- och svenskspråkig.

  • Författare: Hautala, Tiina, Kostet, Juhani mfl
  • Utgivare/förlag: Museiverket
  • Utgivningsort: Helsingfors
  • Utgivningsår: 2016
  • ISSN: 978-951-616-274-7