Vaasa – Vasa: en stad mitt i naturen


Fotoboken om Vaasa och dess närmiljö. Boken är på fyra språk (finska, svenska, engelska och tyska).

  • Författare: Jalonen, Risto
  • Utgivare/förlag: Waasa Graphics Oy
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2002
  • ISSN: 951-98343-2-X