Metsät Pohjanmaan rannikolla – Kuststkog i Österbotten


publikationen ingår artiklar som är baserade på föredragen från forskningsdagen vid Vasa universitet den 12.11.1998. Dagens tema var kustskogen Österbotten och forskningsresultaten som presenterades var främst grundade på arbete Skogsforskningsinstitutets kustskogsprojekt.

  • Författare: Karlsson, Kristian
  • Part of Work: Julkaisusarja: Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja
  • Utgivare/förlag: METLA, Kannuksen tutkimusasema
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1999
  • ISSN: 951-40-1669-6