Ångfartyget Kalevalas förlisning


Bra sammanfattning över liv historiskt sett i bla Molpe och Bergö, med fiske, hamnar, säljakt och jordbruk.

  • Författare: Strandberg, Wilhelm
  • Part of Work: Album Nr 1 1999, Aktiv närkultur, Samling av spridda närkulturella bidrag från Malax, Petalax, Bergö och Norra Pörtom. s. 42-43
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 1999
  • ISSN: 1457-1811